چاپ کردن این صفحه

IFD8510

  • تقویت کننده سیگنال در ارتباط RS485/RS422
  • افزایش طول مسیر انتقال تا 1200m
  • توانایی ارتباط با 32 وسیله در RS485
  • ولتاژ تغذیه : 9 ~ 35V DC
  • نرخ ارسال دیتا : 1200 ~ 115200bps
بازدید 1923 بار